Home News / Info Kalenner Club New Member Méinplang Links Fotogalerie E-Mail Presse Occasiounen
Méinkalenner 2020   Mai   04.05   - 10.05  Olivier Levieux 11.05   - 17.05  Marc Ramponi 18.05   - 24.05  Marc Weber 25.05   - 31.05  Guy Storn   Juni   01.06  - 07.06   Philippe Poeker 08.06  - 14.06   Jeannot Poeker 15.06  - 21.06   Philip Lee 22.06  - 28.06   Gilbert Kreins 29.06  - 05.07   Pascal Thilmany   Juli   06.07  - 12.07  Levieux - Delbrouck 13.07  - 19.07  Ramponi - Thilmany 20.07  -  26.07 Weber - Streff 27.07  -  02.08  Storn - Kreins   August   03.08  - 09.08  Lee  -  Streff 10.08  - 16.08  J. Poeker - P Poeker 17.08  - 23.08  Levieux - Delbrouck 24.08  - 30.08  Ramponi - Thilmany   September   31.08  - 06.09  Weber - Streff 07.09  - 13.09  Storn - Kreins 14.09  - 20.09  J Poeker - P Poeker 21.09  - 27.09  Lee  - Streff 28.09  - 04.10  Levieux - Delbrouck   Oktober   05.10  - 11.10  Ramponi  - Thilmany 12.10  - 18.10  Weber  - Kreins